Regulamin sesji zdjęciowych – Klaudia Czaplińska

 

 • 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej
 1. Aby zapisać się na sesję zdjęciową należy skontaktować się z Manufaktura Uczuć- fotografia naturalna:
 • telefonicznie pod nr telefonu +48 669 722 309 lub drogą mailową klaudia@gmail.com
 • zapoznać się z aktualnym cennikiem dostępnym w pdf na żądanie
 • ustalić termin sesji
 • wpłacić zadatek w wysokości 100 zł. Zadatek jest bezzwrotny

 

 1. Zapis na sesję zdjęciową jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Rezerwacja terminu sesji zdjęciowej musi zostać dokonana w ciągu dwóch dni roboczych. Jeśli po upływie dwóch dni zadatek nie wpłynie na konto firmy sesja jest anulowana i ponowne zarezerwowanie pierwotnego terminu sesji nie może być zagwarantowane.
 3. Podane przez Klienta dane są przetwarzane jedynie przez Manufaktura Uczuć oraz na potrzeby stworzenia konta w wirtualnej galerii zdjęć.
 4. Istnieje możliwość wykupienia usługi i wypisania bonu prezentowego o wartości wybranego pakietu. Podarowana sesja musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności Voucher przepada. Voucheru na sesję fotograficzną nie można wymieniać na gotówkę ani zwracać.
 • 2. Płatność

 

 1. Pierwsza płatność to kwota zadatku w wysokości 100 zł gwarantująca rezerwację terminu.
 2. Płatność za sesję odbywa się po wyborze zdjęć w galerii zalamo.com. Czas na wybranie zdjęć to 48 godzin.
 3. Płatność odbywa się wyłącznie przelewem na podany niżej numer konta.
 4. Fotograf pracuje w dni robocze w godzinach 9:00-16:00.* Istnieje możliwość wykonania sesji w weekend za dodatkową opłatą 100 zł.**

*nie dotyczy sesji plenerowych

**nie dotyczy ślubów, chrztów oraz specjalnych eventów organizowanych przez Fotografa.

 1. Zmiana ustalonej daty sesji zdjęciowej z przyczyn losowych może zostać dokonana przez Klienta jeden raz, bez względu na podaną przyczynę. Przy kolejnej zmianie terminu Klient ponosi koszt w kwocie 100 zł. Fotograf może zmienić datę ustalonej sesji zdjęciowej z przyczyn losowych bez konsekwencji na 12 godzin przed sesją.
 2. W przypadku wyboru sesji zdjęciowej z wizażem klient zobowiązany jest do pokrycia również kosztu usługi Wizażystki.
 3. Klient zobowiązany jest do odbioru odbitek osobiście. Istnieje możliwość wysyłki paczki co wiąże się z dodatkowym kosztem 20 zł.* Odbiór osobisty musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji, że produkt jest do tego gotowy. Po okresie 7 dni, nieodebrane odbitki/albumy zostają zniszczone. Całkowity koszt ponownej realizacji produktu pokrywa Klient.
  *na terenie Polski.
 4. Usługa EKSPRES: zdjęcia po autorskiej obróbce wysłane drogą elektroniczną w ciągu 4 dni roboczych za dopłatą 100 zł.*
  *nie dotyczy ślubów.
 5. W miejscach plenerowych, opłatę za wejście, bilet wstępu i koszt wykonywania sesji ponosi Klient.
 • 3. Zasady sesji zdjęciowych

 

 1. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z portfolio Wykonawcy, akceptuje jego styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.
 2. Każdy rodzaj sesji zdjęciowej może zostać wykupiony w formie Vouchera Prezentowego.
 3. Informacje o uprawnieniach do rabatów, wygranych Voucherach należy zgłosić przed rezerwacją terminu. W przypadku braku zgłoszenia w tym czasie, uprawnienia zostają anulowane.
 4. Ewentualne uwagi i oczekiwania związane z wykonaniem zdjęć będą zgłaszane podczas rezerwacji terminu sesji i muszą zostać zatwierdzone przez Fotografa. Brak zgłoszenia uwag we wskazanym terminie oznacza akceptację sposobu wykonania usługi przez Fotografa.
 5. Fotografie dostarczone przez Fotografa nie podlegają reklamacjom. Klient oświadcza, że zapoznał się ze stylem zdjęć oraz autorską obróbką Fotografa.
 6. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć Fotografa.
 7. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów.
 8. Ze względu na fakt, iż Fotograf przygotowuje zdjęcia według własnej inwencji twórczej pliki surowe tzw. RAW są jedynie półproduktem i nie będą udostępniane Klientowi.
 9. Fotograf nie wykonuje fotomontaży, grafiki, nie podmienia teł w programie, nie tworzy postaci czy elementów ciała, nie prasuje ubrań, nie dorabia elementów na zdjęciu, nie zmienia wystrojów wnętrz, nie farbuje włosów, etc. Natomiast starannie retuszuje niedoskonałości ciała typu wygładzenie skóry, subtelne poprawienie sylwetki oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia: wyostrzenie oczu, poprawienie kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia.

Głęboko wierzę w to, że moi klienci doceniają fotografię, a nie grafikę i właśnie po takie kadry się do mnie zgłaszają.

 1. Klient jest świadom faktu, iż każda sesja jest wykonywana w innych warunkach i Fotograf mimo tych samych rekwizytów i sprzętu nie daje gwarancji realizacji identycznego uprzednio wykonanego przez siebie zdjęcia. Na każdy kadr wpływ ma otoczenie, światło, pogoda oraz nastroje modeli.
 2. Podczas sesji zdjęciowej Klient oraz Uczestnicy sesji akceptują zakaz wykonywania zdjęć własnym sprzętem – telefonem, tabletem, aparatem, etc oraz publikację ich w mediach społecznościowych itp. bez zgody Fotografa.
 3. Bez wcześniejszego poinformowania i zgody Fotografa nie ma możliwości wprowadzania zwierząt na miejsce sesji. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają Klienci.
 4. Fotograf nie wyraża zgody na uczestnictwo w sesji osób towarzyszących, nie zaangażowanych w proces powstawania zdjęć.
 5. Zarówno podczas sesji plenerowych jak i studyjnych Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dostosowanie ubioru do warunków oraz zachowanie ostrożności wobec sprzętu i przedmiotów pozostawionych w studio.
 6. Każde spóźnienie skraca czas trwania sesji. Dotyczy również wykonywania samodzielnego makijażu w studio czy zmieniania garderoby.
 7. Sesja rodzinna trwa 60 minut, sesja ciążowa 45 minut, sesja noworodkowa 120 minut. Wydłużenie czasu sesji wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

 • 4. Wybór i przekazanie zdjęć Klientowi

 

 1. Po wykonanej sesji Fotograf ma 20 dni roboczych na przygotowanie zdjęć do wyboru przez Klienta. Prezentacja efektów sesji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi linka do zabezpieczonej galerii online zawierającej zdjęcia do wyboru. Klient ma 48 godzin na dokonanie zamówienia lub zgłoszenie ewentualnych uwag.
 2. Po wysłaniu zlecenia i opłaceniu zamówienia przez Klienta Fotograf przygotowuje i przesyła zdjęcia w wersji elektronicznej na maila wskazanego w Formularzu w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Jeżeli zamówiony przez Klienta pakiet zawiera wersje drukowane zdjęć, termin przygotowania wydruków wynosi 14 dni roboczych od czasu otrzymania zamówienia. Jeżeli zamówiony przez Klienta pakiet zawiera ekskluzywny album termin przekazania zdjęć wynosi od 2 do 6 tygodni, ponieważ jest zależny od firmy zewnętrznej. Projekt albumu należy wyłącznie do fotografa. Istnieje możliwość wspólnego zaprojektowania albumu wraz z Klientem, ale oznacza to dodatkową opłatę w wysokości 100 zł za każda rozpoczętą godzinę pracy fotografa.
 4. Zdjęcia w wersji drukowanej są przechowywane przez Fotografa przez 7 dni od czasu zakończenia realizacji zamówienia. Po tym czasie są utylizowane.
 5. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość wszelkich wydruków wykonanych samodzielnie przez Klienta.
 6. Fotograf nie ma obowiązku archiwizowania zdjęć w wersji elektronicznej po zrealizowaniu zamówienia.
 7. W przypadku braku złożenia zamówienia we wskazanym terminie 48 godzin  galeria internetowa zostaje anulowana i ponowne jej uruchomienie następuje za opłatą w kwocie 50 zł.
 8. Wersje elektroniczne wybranych przez Klienta zdjęć zostają udostępnione przez Fotografa poprzez transfer internetowy na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Transfer aktywny jest przez 7 dni od daty jego udostępnienia. W przypadku zgłoszenia przez Klienta potrzeby ponownego wysłania zdjęć, pobierana jest opłata w kwocie 50 zł.
 9. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwości otrzymania pozostałych  zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Może jednak zakupić dodatkowe ujęcia we wskazanej w cenniku cenie.
 10. Wykorzystując zdjęcia na portalach społecznościowych Klient zobowiązuje się do wskazania Fotografa poprzez umieszczenie aktywnego linka do profili Fotografa.

Fanpage : Manufaktura Uczuć- fotografia naturalna, Instagram: @klaudia.czaplinska

 1. Fotograf zobowiązuje się do przechowania zdjęć w formie elektronicznej wybranych przez klienta przez 3 miesiące. W tym czasie klient może ubiegać się o ponowne wysłanie plików za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

 

 • 5. Zgody i licencje na użytkowanie

 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
 2. Fotograf udziela nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na użytkowanie zdjęć w celach prywatnych. W przypadku komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagane jest podpisanie odrębnej umowy.
 3. W przypadku podpisania przez Klienta zgody na publikację ujęć z sesji zdjęciowej, Klient nie będzie rościł wobec fotografa żądań finansowych z tego tytułu. Zdjęcia mają jednie prezentować dorobek Fotografa. Mogą być drukowane, publikowane na stronach fotografa, w mediach społecznościowych na profilu fotografa, jak również wysłane na konkursy fotograficzne, prezentowane podczas wystaw, wernisaży, a także publikacji w prasie czy materiałach reklamowych. Klient i uczestnik sesji wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi ilustracjami, grafikami i tekstami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana wyłącznie przez Fotografa. Zdjęcia te nie są publikowane w celach ich sprzedaży.
 4. W przypadku wycofania zgody na publikację zdjęć, fotograf w czasie 7 dni roboczych usunie zdjęcia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za media drukowane które już powstały. W przypadku zniszczenia mediów drukowanych m.in. ulotek, albumów pokazowych osoba wycofująca zgodę ponosi koszt wytworzenia nowego. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zużyte materiały reklamowe, które trafiły do obiegu.