* Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w przeciągu 48 godzin, zajrzyj do folderu spam.
W przypadku, gdy nie będzie tam mojej wiadomości, proszę skontaktuj się telefonicznie.

Klaudia Czaplińskae-mail: czaplinska.klaudia@gmail.comtel: 669722309Poznań